Quins requisits has de complir per a associar-te amb nosaltres?

Per què has d'associar-te amb Grimec?

Quines obligacions tindràs com a associat?