Cursos d’habilitació de Tècnics en protecció d’incendis i gasos fluorats


L’empresa Seguretat SM ofereix 10 cursos per a habilitar tècnics en protecció contra incendis.

SEGURETAT SM CURSOS 2022

Tots els cursos són bonificables. Comencen a les 9.00 hores i s’han de confirmar amb 40 dies d’antelació a la data establerta en el calendari.

Les persones interessades poden posar-se en contacte a través del correu electrònic info@seguretatsm.com o a través del telèfon 625340334.

NOTA: Per a poder realitzar qualsevol curs, és imprescindible haver realitzat i superat el Mòdul 1.