Digues no a l’intrusisme en la protecció contra incendis

El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya CLUSIC) i GRIMEC llancen una campanya per combatre l’intrusisme professional en el sector de la protecció contra incendis.

I és que, en els últims anys, han aparegut moltes persones no autoritzades que ofereixen el manteniment dels sistemes de protecció contra incendis sense estar acreditades ni disposar d’assegurances de responsabilitat civil obligatòries.

Es tracta de persones i empreses que no compleixen amb les normes ISO de qualitat i ofereixen el manteniment dels sistemes de protecció contra incendis a preus per sota del cost.

Per tal de conscienciar i revertir aquesta situació, CLUSIC i GRIMEC han llançat la campanya “Que el frau no cremi els teus somnis, digues no a l’intrusisme en la protecció contra incendis”. A través d’un vídeo, les dues entitats donen cinc pautes per verificar que les empreses del sector compleixen amb totes les normatives legals i, per tant, estan acreditades per realitzar la seva activitat.

I, quines són les pautes per verificar que una empresa instal·ladora o mantenidora està acreditada?

  1. Sol·licita la seva inscripció en el registre industrial
  2. Comprova la vigència del seu certificat de qualita
  3. Reclama el certificat d’habilitació professional de tots els operaris que treballen en les teves instal·lacions
  4. Comprova que disposa d’un tècnic titulat
  5. Verifica que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional adequat