Entra en vigor l’Auditoria Retributiva

Aquest 14 d’abril ha entrat en vigor el Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Les grans novetats són:

  1. Accés a la informació- transparència retributiva.
  2. Valoració de llocs de treball.
  3. Registre retributiu vs. Auditoria retributiva.
  4. Negociació col·lectiva.

L’Auditoria retributiva i el Registre retributiu són dues obligacions independents i diferents: el registre retributiu és obligatori des de l’any 2019 per a totes les empreses, i l’auditoria retributiva ha entrat en vigor el 14 d’abril de 2021. D’acord amb l’anterior, a partir del 14 d’abril totes les empreses que elaborin un Pla d’Igualtat (obligatori o voluntari) hauran de fer una AUDITORIA RETRIBUTIVA.

En què consisteix l’auditoria retributiva?

L’auditoria retributiva implica l’obligació de realitzar una diagnosi de la situació retributiva a l’empresa basada en dos aspectes:

  • D’una banda, una avaluació o valoració de llocs de treball sense biaix de gènere, aplicant a aquests efectes sistemes de valoració de llocs de treball de tipus analític.
  • De l’altra, una anàlisi d’altres factors que incideixen en les diferències retributives, com ara les deficiències o desigualtats en el disseny o ús de les mesures de conciliació i corresponsabilitat a l’empresa o les dificultats de promoció professional o econòmica derivades de factors com les actuacions empresarials discrecionals en matèria de mobilitat o les exigències de disponibilitat no justificades.

Per a més informació, consulta la pàgina web de Pimec.