Viladomat, 174 4ª · 08015 Barcelona · Tel. 934 964 507 · Fax 934 964 532
GREMI DE RECARREGADORS I MATENIDORS D'EXTINTORS I SISTEMES D'INCENDIS DE CATALUNYA
Qui som
On estem
Socis
Junta
Fes-te soci
Biblioteca
Comunicats
Mercat d'Ocasió
Links
EN/ NA en nom i representació de l'empresa
dedicada al manteniment d'extintors d'incendis.
Amb domicili social a:
Codig Postal Municipi
Tel.:
Fax.:
e-mail.:
web:
Núm. mantenidor:
NIF:
FOTOCOPIA AUTORITZACIÓ INDUSTRIA:
per tal de formalitzar l'alta s'ha d'enviar al fax 93 496 45 32 fotocòpia de l'autorització d'indústria i les dades bancàries on es podran domiciliar els pagaments (20 dígits) i dies de pagament.

  Quota GRIMEC/ AERME (any 2012): 54,34 € /mensuals
Sol·licita l'ingrés com a membre de ple dret al
GREMI DE RECARREGADORS I MANTENIDROS D'EXTINTORS (GRIMEC), acceptant plenament els seus estatuts sense reserva alguna.